ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, March 20, 2011

මගේ බ්ලොග්කරනයට වසරක් සපිරේ !!වසරක් පුරා මා හා එක්ව උන් ඔබ සියළු දෙනාටම මගේ හද පිරි ස්තුතිය පුද කරන අතර තව දුරටත් මගේ නිර්මණ හා එක්වන ලෙසටත් මා ඔබ සැමට ආරාධනා කර සිටිමි.....